เครื่องอบระบบConvection (พาความร้อน) กับเครื่องอบระบบConduction (นำความร้อน) ต่างกันอย่างไร?

เครื่องอบระบบConvection (พาความร้อน) กับเครื่องอบระบบConduction (นำความร้อน) ต่างกันอย่างไร?

Convection (การพาความร้อน) vs Conduction (การนำความร้อน) มีหลายเหตุผลที่เราควรคำนึงถึงเมื่อเราจะดูเครื่องอบสักตัวนึงสำหรับสมุนไพร สิ่งที่เราคิดต้นๆคือ ขนาดของมัน เล็กหรือใหญ่ การทำความร้อนเร็วแค่ไหน แต่ยังมีอีกปัจจัยสำคัญคือการทำความร้อน...