Convection (การพาความร้อน) vs Conduction (การนำความร้อน)

มีหลายเหตุผลที่เราควรคำนึงถึงเมื่อเราจะดูเครื่องอบสักตัวนึงสำหรับสมุนไพร สิ่งที่เราคิดต้นๆคือ ขนาดของมัน เล็กหรือใหญ่ การทำความร้อนเร็วแค่ไหน แต่ยังมีอีกปัจจัยสำคัญคือการทำความร้อน การทำความร้อนมีสองแบบคือการพาความร้อนและการนำความร้อน วันนี้คนดีมาเปรียบเทียบให้ดูกัน

การพาความร้อน (Convection Heating) 

ความร้อนสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งแบบ พาความร้อน นำความร้อน และแบบรังสี การทำความร้อนแบบพาความร้อนนั้นคือการที่เราใช้การถ่ายโอนความร้อนจากแหล่งกำเนิดความร้อนไปที่ดอกสมุนไพรด้วยการใช้ตัวกลางเช่นลมพาความร้อนให้เรซิ่นเปลี่ยนรูปเป็นแก๊ซที่มีแคนนาบิดอยล์และเทอร์ปีน ซึ่งเปรียบง่ายๆกับการทำอาหาร การทำความร้อนแบบพาความร้อนนั้นก็เหมือนการทำอาหารด้วยการใช้การอบหรือนึ่ง ที่การทำให้อาหารสุกด้วยความร้อนที่ผ่านมาจากไอน้ำหรืออากาศ โดยอาหารจะไม่สัมผัสกับแหล่งกำเนิดความร้อนโดยตรง

ตัวอย่างเครื่องอบสมุนไพรระบบพาความร้อน (Convection)

1) XMAX V3 Pro : เครื่องอบสมุนไพรจากค่าย Top Green ราคาไม่แพง ทำงานระบบ Convection 100%

การนำความร้อน (Conduction Heating)

หลังจากที่เราได้เข้าใจเรื่องการพาความร้อนกับการอบอาหารไปแล้ว การทำความร้อนแบบนำความร้อนนั้นจะเป็นอะไรที่แตกต่าง ให้นึกถึงการผัดอาหาร ซึ่งเราจะใช้ความร้อนจากแหล่งกำเนิดความร้อนผ่านกระทะเหล็กเพื่อให้ความร้อนถูกนำไปทำให้อาหารที่ผัดร้อนและสุก ซึ่งการทำความร้อนแบบนี้อาหารจะสัมผัสกับแหล่งกำเนินความร้อนเลย ซึ่งเครื่องที่ใช้กับสมุนไพรระบบนำความร้อนจะทำความร้อนได้ในตัวเองโดยไม่จำเป็นต้องใช้ลมช่วย

ตัวอย่างเครื่องระบบนำความร้อน (Conduction Heating)

 1) XMAX STARRY4 : เครื่องอบสมุนไพรระบบนำความร้อนจากค่าย Top Green ราคาไม่แพง และใช้งานง่าย

เปรียบเทียบระหว่างการพาความร้อนและนำความร้อน

ในการที่เราจะเลือกได้ระหว่างการพาความร้อนและการนำความร้อน ความแตกต่างระหว่างสองระบบนี้มีทั้งในเรื่องของ การคุมความร้อน, คุณภาพของควัน และ การดูแลรักษา

การทำอุณหภูมิ

การทำอุณหภูมิที่ดี แม่นยำ คือคุณสมบัติของเครื่องอบที่ดี แต่ความแตกต่างระหว่างการทำอุณหภูมิด้วยระบบทำความร้อนกับพาความร้อน ต่างกันยังไง

การทำอุณหภูมิด้วยระบบพาความร้อน (Convection)

การทำอุณหภูมิด้วยระบบพาความร้อนนั้นอาจจะยากในการปรับอุณหภูมิ เนื่องจากการที่อุณหภูมิที่ถูกตั้งจะถูกลมพาความร้อนไปอบสมุนไพร ทำให้อาจจะไม่เที่ยงตรงเท่ากับระบบนำความร้อน และความร้อนของเครื่องระบบพาความร้อนจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีลมผ่านเข้ามาก่อน  

การทำอุณหภูมิด้วยระบบนำความร้อน (Conduction)

การทำอุณหภูมิด้วยระบบนำความร้อนนั้นจะสามารถทำได้เที่ยงตรง และง่ายกว่า สามารถปรับได้ทุกๆ 1 องศาทั้งแบบฟาเรนไฮต์และเซลเซียส

คุณภาพของควัน

คุณภาพของควันเป็นสิ่งที่ทุกคนคำนึงถึงเป็นอย่างแน่นอน ไม่มีใครอยากได้เครื่องที่ควันเหม็นไหม้และไม่สามารถทำควันได้ ซึ่งเครื่องที่ดี ก็จะสามารถทำควันได้ดีเป็นอย่างแน่นอน แต่บางเครื่องก็สามารถทำควันได้ดีแม้ราคาไม่แพง

คุณภาพของควันระบบพาความร้อน (Convection)

เครื่องควันระบบพาความร้อนนั้นจะสามารถทำควันได้ค่อนข้างนุ่ม เนื่องจากการใช้ลมในการทำความร้อน ทำให้ความร้อนที่ได้ออกมาต่อเนื่องและทั่วถึงกว่า

คุณภาพของควันระบบนำความร้อน (Conduction)

เครื่องควันระบบนำความร้อนสามารถทำควันได้ค่อนข้างเยอะกว่า แต่ข้อเสียคืออาจจะไม่นุ่มเท่าอีกระบบ