Volcano Bubbler – สำหรับต่อน้ำเสริม Volcano

690.00฿

สามารถเสียบใช้งานกับ Volcano ได้ทุกรุ่น

ช่วยให้ควันผ่านกรองน้ำ และเพิ่มความนุ่มให้กับ Volcano