Dosing Capsule ยกกล่องของแท้ 40 ชิ้น สำหรับ Mighty, Mighty+ และ Crafty

1,490.00฿

  • บรรจุ Dosing Capsule จำนวน 40 ชิ้น
  • สินค้าจากประเทศเยอรมัน
  • ใช้ได้กับ Might, Mighty+ และ Crafty