ที่บด Cookies มี 4 ชิ้น มีชิ้นเก็บคีฟ

289.00฿

มีทั้งหมด 4 ชิ้น

มีขั้นเก่บคีฟ

แปงวทำความสะอาด